Aanmelden nieuws update

Welkom op de site van BOSK-Drenthe.U kunt zich aanmelden voor de nieuws Update.

Wanneer vinden contactavonden plaats?

Wat is een contactavond eigenlijk? Tijdens een contactavond komen BOSK-ouders bij elkaar bij een van hen thuis. Meestal vanaf 20.00 uur. Redt u dat niet, dan is dat niet erg. Ook later bent u nog welkom. De avond verloopt zoals de aanwezigen dat graag willen. Gewoon een gesprek over allerlei zaken waarmee je zoal geconfronteerd wordt of tegenaan loopt. Dat kan over van alles gaan. Bijvoorbeeld opvoedingsperikelen, omgaan met artsen en hulpverlening, onderwijs of dagbesteding. Waar vind je praktische zaken? Wie heeft een tip voor vakantie? Hoe ga je om met PGB in de praktijk? Enzovoort.

Er worden veel ervaringen gedeeld en de aanwezigen begrijpen elkaar snel omdat al deze ouders te maken hebben met een andere gang van zaken dan de doorsnee ouder. Dat kan een verademing zijn. Ook wordt er veel gelachen met elkaar. De avonden zijn vrijblijvend. Aan het einde van iedere contactavond besluiten we waar en wanneer de volgende avond plaatsvindt.

Zie ook op de Agenda BOSK-Drenthe.

Er vinden contactavonden plaats voor:

MCG,

Jonge ouders in Zuid-Oost Drenthe,

Hemiplegie,

Spina bifida en/of hydrocephalis.

Deelname contactavond:

Als u aan een contactgroep wilt deelnemen, neem dan voor meer informatie voor deze bijeenkomsten.

Neem dan contact op met Mw. Ida Vos